13832.jpg
Line separator

Neden
Tempo

REHBERLİK

Deneyimli Rehberlik servisimiz aracılığı ile öğrencilerimizin her türlü sorunları takip edilmektedir. Ayrıca ani iniş ve çıkışların nedenleri sorgulanmakta gerekirse aile ile de temasa geçilip bunlara çare aranmaktadır. Sınavlar öncesinde, sınav dönemlerinde ve sınav sonrasında MESLEK SEÇİMLERİ, TERCİH ve yönlendirmeler yapılmakta, öğrencimizin ilgisi tespit edilerek ailesi ile paylaşılmakta ve hayata atılırken yeni başlangıç yaparken tam anlamı ile öğrencimize ve ailesine akademik anlamda destek verilmektedir.

Rehberlik

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Öğrenci Takip Sistemimiz ile öğrencinin kursumuza geldiği ve gittiği ana kadar olan yoklama dersler, etütler, aldığı notlar, girdiği ve girmediği sınavlar bir bütün olarak takip edilmekte olup, oluşan durumlar önce öğrencimizden sorumlu olan öğretmenine daha sonra ise gerekli görülür ise ailesi ile paylaşılmaktadır. Her öğrencimizin bir EĞİTİM KOÇ'u öğretmenimiz bulunmaktadır. 

Öğrenci Takip Sistemi

VELİ BİLGİLENDİRME

Öğrencilerimiz ile ilgili her türlü bilgiyi velilerimize anında ileterek öğrencimizin kaydettiği ilerlemeyi, derslerindeki özeni, devamsızlık durumu, sınav notları ve buna benzer tüm bilgileri anında Mobil ve SMS bilgi sistemi ile velilerimiz ile paylaşıyoruz.

Veli Bilgilendirme

DİSİPLİN

Tempo Kurs Merkezinde öğrencilerimiz üzerinde etkin disiplin uygulanır. Öğrencinin ödevleri, notları, kurs içinde ve dışında davranışları, sosyal iletişimi takip edilerek sorun var ise öğrenci ile çözmeye eğer çözülemiyor ise, aile ile de iletişime geçiril. Öğrencilerin kurs zamanı dışarı çıkmasına izin verilmez. Öğrenci eğer bunlara uymuyor uymamakta direniyorsa ailenin bilgisi dahilinde kaydı silinir.

Disiplin

MOTİVASYON

Başarının en önemli kaynağı inanmaktır. Öğrenci kendine inanmalıdır. Kendinin ve potansiyellerinin farkında olmalıdır. Çalışmaları için başkalarının yönlendirmelerine ihtiyacı yoktur. Öğrencimize bu bilinci aşılayarak onun kendini tanıması için gerekli çalışmaları ilgili rehberlik uzmanımız yapar. Öğrencinin sınav öncesi ve sınav sonrası kaygılarının giderlimesi ve yüksek enerji ile sınavlara hazırlanması ve kendine güvenmesi temel amacımızdır. 

Motivasyon

DENEME SINAVLARI

Tempo Kurs Merkezinde devamlı olarak kurs için ve Türkiye geneli deneme sınavları uygulanır ve öğrencilerin durumları takip edilir. Kursun başladığı ilk ayın sonundan başlayarak öğrencilerin öğrendikleri, seviyeleri, eksikleri bu sınavlar ile takip edilerek, öğrencinin gelişimi kendisi ve ailesi ile paylaşılır. Sınavlar yaklaşırken yapılacak sınavların sayısı arttırılır.

Deneme

Sınavları

YAYINLAR

Kursumuza kayıt olunduğunda kursun başlangıcı ile birlikte öğrencilerimize ücretsiz olarak yayınları verilir. Aynı zamanda bu yayınlar interaktif olarak da ulaşılabilir düzeyde seçilmiştir. Ancak öğrencinin veya öğretmenin isteğine göre öğrenci yada veli ayrıca ek yayında alabilir. Yayınlarımız interaktif çalışmaya uygun olarak seçilmiştir.

Yayınlar

ETÜT SİSTEMİ

Kursumuzda sınırsız etüt sistemi uygulanır. Öğretmenin ders pgoramı musait olduğu sürece, öğrencinin, öğretmenin gerekli görmesi halinde öğrencimiz önceden randevu ile öğretmeninden etüt alabilir. Eksik kalınan yada anlaşılmayan konularda öğrencilere sınırsız grup etüt verilir.

Etüt Sistemi

KAMPLARIMIZ

Kursumuzda YAZ ve KIŞ olmak üzere iki kamp uygulaması yapılır. Yaz Kampı okullar açılmadan önce öğrencilerin geçen yıldan aldığı bilgileri unutmamasını sağlar. Kış Kampı ise sınavlardan önce biten konuların tekrarı ve üzerinden geçilmesi ile öğrencilerin hafızalarının yenilenmesi amacını taşır.

Kamplarımız

girl-3038974_1920.jpg

HAREKETE GEÇ..